Shop since 1973 100% recycled and restoredSame day shipping

#yesVJ

Algemene voorwaarden - Instagram #yesVJ

 
Bij Vintage jewellery zien we graag dat je de mooiste vintage stukken draagt op je eigen unieke manier en willen we je foto's delen met de rest van de wereld. We kunnen vragen om foto's die je op Instagram en/of facebook hebt geplaatst op onze eigen social media-kanalen, op onze website en eventuele andere uitingen als ons magazine en nieuwsbrief.
 
Door #yesVJ te antwoorden op een foto nadat Vintage Jewellery je een verzoek heeft gestuurd op Instagram stem je toe met het volgende:
  • Dat wij je foto mogen delen op onze website. 
  • Dat wij je foto mogen delen of onze social media-kanalen. Dit zijn: Instagram, Facebook en Pinterest.
  • Dat wij je foto mogen gebruiken in andere communicatie zoals in ons magazine en in onze nieuwsbrieven. 
 
 
Door deze toestemming te verlenen verklaar je dat
  • Je eigenaar bent van of controle heeft over de rechten op het materiaal, je heeft ingediend en dat u toestemming hebt van alle personen die op de foto's verschijnen. Bovendien verklaar je dat je een individu bent (dus geen bedrijf), dat je ten minste 18 jaar oud bent of toestemming van je ouders hebt, en dat het gebruik van je foto's door Vintage Jewellery niet in strijd is met de rechten van een derde partij of enige wet schendt
  • Hierbij ontheft u Vintage Jewellery van alle verplichtingen om je te betalen voor het gebruik van je foto's en bevrijdt je en stemt je ermee in om Vintage jewellery en alle personen die voor Vintage Jewellery optreden te vrijwaren van alle claims (inclusief claims van derden), aansprakelijkheden, wat welke aard dan ook, in verband met het gebruik van de foto's zoals hierboven beschreven.
 
Als je de toestemming voor het delen van je foto's met Vintage Jewellery wilt intrekken. Neem je contact op door bij je eigen foto op onze website te klikken op het pictogram met de ‘i’ erin. Het pictogram linkt je naar een formulier waar je jouw verzoek tot intrekking van uw toestemming kan indienen.